O České asociaci mentoringu

Odborná garance

ČAM odborně garantuje kvalitu mentoringu v dané firmě, tj. monitoruje průběh procesu, kompetentnost manažerů mentoringu a mentorů a plnění standardů.

Posláním ČAM je zavádět funkční a efektivní formu mentoringu a zároveň zvyšovat kvalitu mentoringu v ČR. Toho dosahujeme díky nastavování procesů, standardů a konzultací a poskytováním kvalitních certifikovaných výcviků pro mentory, mentee a HR experty, kteří se mentoringem zabývají.

ČAM sdružuje vynikající trenéry a konzultanty, kteří jsou sami zkušenými mentory a kouči v předních společnostech na českém i mezinárodním trhu.

Certifikované programy

Poskytuje specializované programy a konzultační činnosti k implementaci kvalitních mentoringových programů. V České republice jsou tyto programy zcela jedinečné.

Členství v mezinárodních asociacích

Mezinárodní asociace mentoringu - International Mentoring Association
  • IMA je organizace profesionály na celém světě s cílem vzájemně sdílet způsoby nastavení vysoce efektivních programů mentoringu
  • Existuje již od roku 1987

Vlastní prostory

Ilustrační obrázek
 

Pro programy využívá unikátních školicích prostor na Hradčanském náměstí Prahy 1.