Česká asociace mentoringu

Hradčanské náměstí 12
118 00, Praha 1

E-mail: info@asociacementoringu.cz

Tel.: 251 627 402

Více kontaktů »

Interní mentoring

Aby byl mentoring ve společnosti úspěšný, je třeba ho zavést citlivě k firemní kultuře, určit, kdo bude manažerem mentoringu ve společnosti, či nastavit, kdo se do mentoringu bude zapojovat.

Konzultanti ČAM společně s manažery společností navrhují postup zavedení systému mentoringu do firem. Před jeho zavedením je třeba vzít v úvahu otázky následujícího typu:

Ilustrační obrázek

  • Jaký přínos se od mentoringu očekává?
  • Jakým způsobem motivovat účastníky a zejména mentory k zapojení?
  • Jaká rizika mohou v průběhu nastat, jak je možné se na ně připravit?
  • Jak zajistit efektivitu celého programu?
  • Jak uhlídat kvalitu celého programu?

Naše zkušenost říká, že pokud je mentoring dobře nastaven, výrazně snižuje fluktuaci zaměstnanců.

V současné době je mnoho firem nuceno redukovat rozpočet na rozvoj a vzdělávání. I proto se mentoring  díky své finanční nenáročnosti a dlouhodobě vysoké účinnosti stává vysokou konkurenční výhodou těch firem, které jej již zavedly.