Mezifiremní mentoring

V rámci projektu mezifiremního mentoringu si různé společnosti vyměňují mezi sebou mentory a mentees. Společnosti tak umožňují svým zaměstnancům inspirovat se z jiných sektorů trhu, obdržet reflexi na svou práci ze zcela nezaujatého pohledu a načerpat novou sílu do své práce. 

Projekty mají různou velikost - od sdílení jednotlivců mezi dvěma firmami, až po skupiny i 15 společností.

Není stanoveno, kdo se do projektu může zapojit, umožňujeme párování mezi top managementem, tak i mezi specialisty. Chceme, aby se mohl zapojit každý, kdo má zájem předávat své dovednosti a každý, kdo hledá inspiraci či radu.

Pokud se v jedné skupině společností objeví takové, které jsou si konkurencí, je zásadním pravidlem a podmínkou zapojení, že si vzájemně mentory ani mentees nevyměňují. Do skupiny společností se však zapojit mohou.

Stáli jsme u zrodu skupiny "Together to Grow", se kterou jsme společně nastavili design celého projektu a rozběhli prvních několik kol výměn mezi firmami.

 

JAK PROBÍHALA MINULÁ KOLA MEZIFIREMNÍHO MENTORINGU?

Na jakých pozicích mentoři a mentees byli?

Mentoři jsou na nejrůznějších úrovních pozic od specialistů po jednatele a výkonné ředitele společností.

Co museli mentoři a mentees pro zapojení do programu udělat?

Mentees prošli vstupním přípravným programem, ve kterém se dozvěděli o pravidlech programu, o tom, co se od nich očekává či co dělat v případě jakýchkoliv obtíží.

Mentoři prošli jednodenním tréninkem a nyní probíhá jejich certifikace – individuální nácvik vedení mentoringové konzultace společně s doporučeními, na co si dát případně pozor.

Kdy se mentoři a mentess začali scházet?  

První setkání doporučujeme až v momentě, kdy mentor absolvoval celý certifikovaný trénink mentora, tzn. Jednodenní trénink a individuální certifikace. Počítáme se začátkem prvních setkání v červnu.

Co se v mezifiremním mentoringu řeší?

Nejčastěji se jedná o soft skills témata – uvedení do manažerské role, předání dovedností specifických pro danou pozici, podpora v time managementu či work-life balance apod. 

Máte-li zájem se zapojit, rádi Vám poskytneme další informace.