Senior Executives Mentoring Club

Co je posláním klubu?

Senior Executives Mentoring Club (SEM Club) je unikátní klub, jehož posláním je napo

moci předáváníjedinečných manažerských zkušeností formou mentoringu. SEM Club funguje pod záštitou České asociace mentoringu.

Pro koho je SEM Club?

SEM vybírá své členy z řad vyššího managementu našich i zahraničních významných firem a institucí, kteří  již svoji manažerskou práci předali mladším kolegům a rádi by na bázi dobrovolnosti předávali své dlouholeté manažerské zkušenosti v rolích mentorů mladším kolegům manažerům.

Co klub nabízí členům?

 • možnost předávat svoje manažerské zkušenosti i po odchodu do důchodu nebo částečného důchodu
 • kontakt s mladšími manažery, kteří chtějí pomoci ve svém rozvoji nebo s řešením náročných manažerských situací
 • vyškolení v mentoringu, aby proces probíhal efektivně
 • setkávání mentorů a sdílení best practice
 • bezstarostná organizace procesu mentoringu
 • asistentskou pomoc
 • poskytnutí kanceláře
 • zajímavé vzdělávací aktivity pro mentory
 • společenské akce pro mentory i mentees
 • zajímavé kontakty s lidmi podobných zájmů v podobné životní situaci

Jaké další služby pro firmy SEM poskytuje?

 • mentoring pro top manažery, střední manažery a talenty
 • zkušení senior manažeři dostávají příležitost hovořit jako speakeři-experti na aktuální témata dle potřeb firem (SEM zabezpečí prezentace odpovídající nejmodernějším standardům)
 • webináře na zajímavá témata
 • expertní posouzení návrhů na změny, projekty
 • konzultace k náročným manažerským rozhodnutím

Jakou podporu poskytuje klubu SEM Česká asociace mentoringu?

 • garantuje kvalitu všech služeb klubem poskytovaných
 • garantuje  naprostou diskrétnost
 • pomáhá kontaktovat mentory s mentees a vhodně je párovat, vede jejich databázi 
 • publikuje činnost klubu ve firmách a organizacích
 • zajišťuje kvalitu mentorských dovedností
 • poskytuje prostory pro mentoring a organizačně zabezpečuje mentoringová setkávání.
 • spolupracuje s HR firem a institucí

Podmínky členství

Do klubu se mohou přihlásit senior manažeři, kteří jsou v důchodovém nebo v předdůchodovém věku (55+). Manažeři mohou žádat o členství sami nebo prostřednictvím HR mateřských firem.

Pro členy ČAM  je vstup do klubu zdarma a je jim poskytována sleva na extra služby klubu. Mentees ze členských firem mají mentoring zdarma, mentees z nečlenských firem platí za mentoring poplatek, který kryje organizační zabezpečení. Mentoři mentorují zadarmo. Další služby, jako je přednášení nebo konzultace projektů záleží na dohodě.

Chcete se dozvědět o SEM club více? Zeptejte se!