Spolupráce s vysokými školami

Česká asociace mentoringu spolupracuje s projektem mentoringu na ČVUT.

Jde o v ČR unikátní projekt inspirovaný švédským modelem, který propojuje studenty ČVUT se zkušenými pracovníky českých i nadnárodních společností.

Mentor svého menteeho – studenta ČVUT provází při každodenní práci a aktivně ho zapojuje do vlastních reálných projektů.

Mentoringový program poskytuje studentům jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v průběhu studia pracovní prostředí oboru, kterému se věnují, zprostředkovává cenný zdroj kontaktů a usnadňuje přechod ze studia do pracovního života. Mentoři od svých mentees získávají nový pohled na svou práci díky nezaujatému pohledu mladého člověka.

 

Máte zájem se do mentoringového programu zapojit jako mentor či mentee? Kontaktujte nás!