Česká asociace mentoringu

Cílem České asociace mentoringu (ČAM) je zvyšování kvality mentoringu v České republice, standardizace jednotlivých procesů a zvyšování povědomí o možnostech využití mentoringu pro rozvoj jednotlivců i firem.

Metodicky vycházíme ze směrnic stanovených společnou celoevropskou iniciativou profesních organizací ICF (Mezinárodní federace koučů) a EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink). Zakládajícím subjektem ČAM je společnost Centrum dohody, která je zároveň garantem kvality a zajišťuje certifikaci mentorů.

Unikátní služby ČAM

Garantujeme vysokou kvalitu a moderní přístup při přípravě a rozvoji mentorů. Vycházíme z hluboké znalosti aktuálních potřeb firem i reflexe vlastní mentorské práce.

Mezi unikátní produkty ČAM na českém trhu patří zejména individualizované certifikované kurzy, které jsou vynikající přípravou na práci mentora, nebo standardizací již probíhající mentorské praxe. Účastníci mají příležitost si osvojit či prohloubit klíčové mentorské dovednosti. Úspěšní absolventi získávají certifikát ČAM.

ČAM nabízí i řadu dalších služeb pro jednotlivce i firmy, které jsou uvedeny v záložce naše služby.

Klub ČAM

Pro certifikované účastníky našich kurzů nabízíme účast v Klubu ČAM. Smyslem činnosti Klubu je zejména vytvoření platformy, kde mohou certifikovaní mentoři diskutovat o aktuálních trendech mentoringu u nás i v zahraničí, řešit konkrétní případy z praxe a sdílet mezi sebou svoje zkušenosti.

Klub ČAM tak slouží i jako networkingová skupina certifikovaných mentorů. Mentoři s certifikátem ČAM jsou zváni na akce Klubu. Ve čtvrtek 8. června 2023 proběhne již 3. klubové setkání, které se bude konat v sále 9 Cinema City v OC Nový Smíchov - tentokrát na téma Mentoring jako runway profesního a osobního růstu.

Pokud se chcete klubového setkání účastnit, ozvěte se nám.

Mentoring je jednou z nejúčinnějších forem rozvoje zaměstnanců. Posiluje motivaci, podporuje pozitivní atmosféru a rozvojovou kulturu v týmech i celých organizacích. Tím přispívá ke zdravému fungování firem a zvyšuje jejich konkurenční výhodu na trhu.

Pokud se chcete více dozvědět o mentoringu, stát se mentorem, nebo zavést mentoring do vaší společnosti, kontaktujte nás.

27. 5. 2023

3. setkání mentoringového klubu

Ve čtvrtek 8. června 2023 proběhne již 3. Setkání mentoringového klubu, které se bude konat v sále 9 CinemaCity v OC Nový Smíchov. Čeká nás příjemné a inspirativní dopoledne, spousta skvělých řečníků a sdílení best practice.

Témata budou tato:

Úvodní slovo a přivítání

  • PhDr. Alice Hamplová, prezidentka České asociace mentoringu, senior konzultantka, koučka a jednatelka spoleČnosti Centrum dohody
  • Kamil Michael, CEO, Head of Territory Poland & Czech Republic, jednatel, Klepierre

ínos zavedení mentoringu do Klepierre

  • Kamil Michael, CEO, Head of Territory Poland & Czech Republic, jednatel, Klepierre

Mentoring pro neziskovou organizaci: Klepierre & Sue Ryder

  • Miroslava Frydrychová, HR manager, mentor, kouč, Klepierre

Mezigenerační mentoring

  • Michaela Petrečková, HR Coordinator, mentor, Klepierre

Mentoring a D&I

  • Jana Tikalová, Founder and CEO OPIM, Diversity & Inclusion, D&I Shapers by OPIM

První zkušenosti s mentoringem

  • Bart Caspers, Regional Asset, BI and Customer Service Manager CEE, Euro Pool Systems

Rodinný mentoring jako start do samostatného života dětí z dětských domovů

  • René Sommer, Předseda dozorčí rady, Kofola ČeskoSlovensko

Jak dobře nastartovat mentoring v organizaci?

  • Alice Hamplová, prezidentka, Česká asociace mentoringu, senior konzultantka, koučka a jednatelka společnosti Centrum dohody
  • Petra Zhánělová, víceprezidentka, Česká asociace mentoringu, senior konzultantka a koučka společnosti Centrum dohody

Pokud se chcete klubového setkání účastnit, registrujte se na e-mailu Pavlina.novacek@centrumdohody.com

29. 3. 2023

Otevíráme třetí běh Výcviku expertního koučinku

V září 2023 otevíráme ve spolupráci s Centrem dohody další běh exkluzivního programu Výcvik expertního koučinku. Pokud vás zajímá celostní přístup ke koučinku, chcete pomáhat klientům v osobním i profesním růstu a preferujete rychlou cestu k výsledku a řešení využitelná v praxi, pak je tento výcvik přímo pro vás! Výcvik expertního koučinku je akreditován MŠMT.

Přihlaste se co nejdříve, počet míst je omezen. Více informací najdete zde.