Česká asociace mentoringu

Cílem České asociace mentoringu (ČAM) je zvyšování kvality mentoringu v České republice, standardizace jednotlivých procesů a zvyšování povědomí o možnostech využití mentoringu pro rozvoj jednotlivců i firem.

Metodicky vycházíme ze směrnic stanovených společnou celoevropskou iniciativou profesních organizací ICF (Mezinárodní federace koučů) a EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink). Zakládajícím subjektem ČAM je společnost Centrum dohody, která je zároveň garantem kvality a zajišťuje certifikaci mentorů.

Unikátní služby ČAM

Garantujeme vysokou kvalitu a moderní přístup při přípravě a rozvoji mentorů. Vycházíme z hluboké znalosti aktuálních potřeb firem i reflexe vlastní mentorské práce.

Mezi unikátní produkty ČAM na českém trhu patří zejména individualizované certifikované kurzy, které jsou vynikající přípravou na práci mentora, nebo standardizací již probíhající mentorské praxe. Účastníci mají příležitost si osvojit či prohloubit klíčové mentorské dovednosti. Úspěšní absolventi získávají certifikát ČAM.

ČAM nabízí i řadu dalších služeb pro jednotlivce i firmy, které jsou uvedeny v záložce naše služby.

Klub ČAM

Pro certifikované účastníky našich kurzů nabízíme účast v Klubu ČAM. Smyslem činnosti Klubu je zejména vytvoření platformy, kde mohou certifikovaní mentoři diskutovat o aktuálních trendech mentoringu u nás i v zahraničí, řešit konkrétní případy z praxe a sdílet mezi sebou svoje zkušenosti.

Klub ČAM tak slouží i jako networkingová skupina certifikovaných mentorů. Mentoři s certifikátem ČAM jsou zváni na akce Klubu. V pátek 24. května 2024 proběhlo již 4. klubové setkání, tentokrát na téma Mnoho tváří mentoringu.

Pokud máte zájem o klubová setkání, ozvěte se nám e-mailem na adresu pavlina.novacek@centrumdohody.com.

Mentoring je jednou z nejúčinnějších forem rozvoje zaměstnanců. Posiluje motivaci, podporuje pozitivní atmosféru a rozvojovou kulturu v týmech i celých organizacích. Tím přispívá ke zdravému fungování firem a zvyšuje jejich konkurenční výhodu na trhu.

Pokud se chcete více dozvědět o mentoringu, stát se mentorem, nebo zavést mentoring do vaší společnosti, kontaktujte nás.

30. 5. 2024

4. setkání Mentoringového klubu: Mnoho tváří mentoringu

V pátek 24. května 2024 proběhlo další inspirativní setkání Mentoringového klubu. Tentokrát byli naším hostitelem T-Mobile a Slovak Telekom, kteří nám "propůjčili" zajímavý prostor Magenta Experience Center v Arkádách Pankrác v Praze. Pokud jste tam ještě nebyli, tak doporučujeme nakouknout - můžete se zde dozvědět něco o 3D tisku nebo natáčení podcastu.

Na setkání se nás sešlo skoro devadesát a vystoupila řada zajímavých řečníků. Lukáš Ondřej v příspěvku "Borďáků se nebojíme" ukázal, jak mentoring pomáhá překlenovat hierarchické bariéry v T-Mobile a Slovak Telekom. Štěpánka Kubicová nám předvedla, že ve ŠKODA AUTO to umějí pořádně rozjet nejen s vozy, ale i s mentoringem. Naše konzultantky Alice Hamplová a Petra Zhánělová provedly posluchače náročnými situacemi, se kterými se mentor může potkat, a ukázaly, že na vše je lék. Edukační pracovnice Michaela Plháková představila význam mentoringu u pacientů se vzácnými onemocněními a paliativní lékařka Regina Slámová ukázala, jak mentoring odborně i manažersky posouvá lékaře, kteří se věnují paliativní péči. Na závěr nám Kateřina Jánská prozradila, jak velký kus cesty díky mentoringu urazili bankéři v Erste Private Banking.

Po přednáškách následoval networking, u kterého jsme se setkali s dalšími inspirativními lidmi a popovídali si více o svých zkušenostech s mentoringem. Škoda, že nebylo více času, vůbec jsme si nestihli povědět všechno a ani se se všemi pozdravit. Ale naštěstí se potkáme zase za rok a my už se na další setkání Klubu těšíme.