Česká asociace mentoringu

Cílem České asociace mentoringu (ČAM) je zvyšování kvality mentoringu v České republice, standardizace jednotlivých procesů a zvyšování povědomí o možnostech využití mentoringu pro rozvoj jednotlivců i firem.

Metodicky vycházíme ze směrnic stanovených společnou celoevropskou iniciativou profesních organizací ICF (Mezinárodní federace koučů) a EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink). Zakládajícím subjektem ČAM je společnost Centrum dohody, která je zároveň garantem kvality a zajišťuje certifikaci mentorů.

Unikátní služby ČAM

Garantujeme vysokou kvalitu a moderní přístup při přípravě a rozvoji mentorů. Vycházíme z hluboké znalosti aktuálních potřeb firem i reflexe vlastní mentorské práce.

Mezi unikátní produkty ČAM na českém trhu patří zejména individualizované certifikované kurzy, které jsou vynikající přípravou na práci mentora, nebo standardizací již probíhající mentorské praxe. Účastníci mají příležitost si osvojit či prohloubit klíčové mentorské dovednosti. Úspěšní absolventi získávají certifikát ČAM.

ČAM nabízí i řadu dalších služeb pro jednotlivce i firmy, které jsou uvedeny v záložce naše služby.

Klub ČAM

Pro certifikované účastníky našich kurzů nabízíme účast v Klubu ČAM. Smyslem činnosti Klubu je zejména vytvoření platformy, kde mohou certifikovaní mentoři diskutovat o aktuálních trendech mentoringu u nás i v zahraničí, řešit konkrétní případy z praxe a sdílet mezi sebou svoje zkušenosti.

Klub ČAM tak slouží i jako networkingová skupina certifikovaných mentorů. Mentoři s certifikátem ČAM jsou zváni na akce Klubu. V pátek 24. května 2024 proběhne již 4. klubové setkání, které se bude konat v Praze - tentokrát na téma Mnoho tváří mentoringu.

Pokud se chcete klubového setkání účastnit, můžete se přihlásit přes online formulář, nebo e-mailem na adrese pavlina.novacek@centrumdohody.com.

Mnoho tváří mentoringu

Mnoho tváří mentoringu - pozvánka

Zveme vás na Setkání mentoringového klubu, které proběhne 24. května v Praze, v prostorách Magenta Experience Center v OC Arkády Pankrác. Setkání bude na téma Mnoho tváří mentoringu. Těšit se můžete na spoustu zajímavých přednášek a na sdílení best practice v oblasti mentoringu.

více informací

 

Mentoring je jednou z nejúčinnějších forem rozvoje zaměstnanců. Posiluje motivaci, podporuje pozitivní atmosféru a rozvojovou kulturu v týmech i celých organizacích. Tím přispívá ke zdravému fungování firem a zvyšuje jejich konkurenční výhodu na trhu.

Pokud se chcete více dozvědět o mentoringu, stát se mentorem, nebo zavést mentoring do vaší společnosti, kontaktujte nás.