Česká asociace mentoringu

Cílem České asociace mentoringu (ČAM) je zvyšování kvality mentoringu v České republice, standardizace jednotlivých procesů a zvyšování povědomí o možnostech využití mentoringu pro rozvoj jednotlivců i firem.

Metodicky vycházíme ze směrnic stanovených společnou celoevropskou iniciativou profesních organizací ICF (Mezinárodní federace koučů) a EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink). Zakládajícím subjektem ČAM je společnost Centrum dohody, která je zároveň garantem kvality a zajišťuje certifikaci mentorů.

Unikátní služby ČAM

Garantujeme vysokou kvalitu a moderní přístup při přípravě a rozvoji mentorů. Vycházíme z hluboké znalosti aktuálních potřeb firem i reflexe vlastní mentorské práce.

Mezi unikátní produkty ČAM na českém trhu patří zejména individualizované certifikované kurzy, které jsou vynikající přípravou na práci mentora, nebo standardizací již probíhající mentorské praxe. Účastníci mají příležitost si osvojit či prohloubit klíčové mentorské dovednosti. Úspěšní absolventi získávají certifikát ČAM.

ČAM nabízí i řadu dalších služeb pro jednotlivce i firmy, které jsou uvedeny v záložce naše služby.

Klub ČAM

Pro certifikované účastníky našich kurzů nabízíme účast v Klubu ČAM. Smyslem činnosti Klubu je zejména vytvoření platformy, kde mohou certifikovaní mentoři diskutovat o aktuálních trendech mentoringu u nás i v zahraničí, řešit konkrétní případy z praxe a sdílet mezi sebou svoje zkušenosti.

Klub ČAM tak slouží i jako networkingová skupina certifikovaných mentorů. Mentoři s certifikátem ČAM jsou zváni na akce Klubu. Pokud jste certifikovaným mentorem a nejste s námi v kontaktu, prosíme, v případě zájmu se ozvěte.

Mentoring je jednou z nejúčinnějších forem rozvoje zaměstnanců. Posiluje motivaci, podporuje pozitivní atmosféru a rozvojovou kulturu v týmech i celých organizacích. Tím přispívá ke zdravému fungování firem a zvyšuje jejich konkurenční výhodu na trhu.

Pokud se chcete více dozvědět o mentoringu, stát se mentorem, nebo zavést mentoring do vaší společnosti, kontaktujte nás.

18. 1. 2023

Setkání klubu mentorů a mentorek ve ŠKODA Muzeu

17. ledna 2023 proběhlo ve spolupráci se Škoda Auto Setkání klubu mentorů a mentorek. Celkově se sešlo 39 účastníků z řad mentorů napříč firmami z různých koutů republiky. Inspirativní prezentace speakerů se zaměřovaly na následující témata:

  • mentoring napříč firmami
  • jak správně vybrat mentorku nebo mentora z vyšších řad managementu
  • vliv mentorignu na rozvoj
  • diskuse aktuálních otázek a výměna best practice mentorů a mentees

Děkujeme Škoda Auto za pozvání a zajištění krásných prostor ŠKODA Muzea. Máme radost ze skvělých ohlasů a zájmu o další společné setkání. Už teď se těšíme a začínáme jej plánovat.

16. 1. 2023

Škola expertního koučinku: světový trend v koučinku

13. - 14. ledna proběhl první modul nového běhu exkluzivní Školy expertního koučinku, kterou realizuje Centrum dohody pod záštitou ČAM. Jedná se o komplexní výcvik, který metodicky vychází z kompetenčního rámce Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC). Expertní koučink reaguje na aktuální světové trendy v oblasti koučinku - zejména na potřebu nových forem rozvoje a podpory, a zároveň zvyšuje dynamiku koučovacích setkání. V procesu koučování jde o hledání řešení s expertním vhledem - kouč je zároveň konzultantem, poradcem a průvodcem. Expertní koučink přináší partnerský přístup a pomáhá v řešení složitých situací.

Další běh Školy expertního koučinku bude startovat v září 2023. Máte zájem stát se koučem s expertním vhledem? Přihlaste se!