O mentoringu

Co je mentoring?

Mentoring je účinný způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně manažerských. Jde o profesionální rozvojový vztah dvou osob, mentora a menteee (mentorovaného),založený na důvěře. Mentor sdílí své zkušenosti, znalosti a dovednosti a působí jako průvodce menteeho v daném tématu a podporuje ho v rozvoji. Tento vztah funguje na principu partnerské komunikace a ochotě učit se od sebe navzájem.

Komu je mentoring určený?

Do mentoringu se mohou zapojit všichni, kdo mají zájem pracovat na svém profesním a osobnostním rozvoji (mentee) a všichni, kdo mají chuť se na tomto rozvoji podílet (mentor).

Mentor

Mentorem může být každý, kdo disponuje expertízou v určité oblasti, má zájem předávat své zkušenosti a dovednosti a chce pomoci menteemu v jeho osobním i profesním rozvoji.

Dobrý mentor je ochoten sdílet nejen své úspěchy, ale i neúspěchy, zkušenosti na dané profesní cestě. Dovede naslouchat, dodávat podnětné nápady a pomáhat menteemu nahlížet na problematiku z nových úhlů pohledu. Tímto přístupem mentor podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro učení se. Mentor je ten, kdo jde menteemu příkladem.

Mentee

Menteem může být každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji.

Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací vycházejících ze zkušenosti mentora. Jasné a konkrétní příklady řešení jsou velmi motivující pro ochotu dále se rozvíjet.

Mentoring versus koučink

Mentoring a koučink nejsou totožné způsoby rozvoje. Jaký je ale mezi nimi rozdíl?

Koučink

Při koučinku je koučovaný (coachee) udržován na své cestě díky svým vytyčeným cílům. Kouč zcela respektuje kompetentnost koučovaného, k přemýšlení o změně jej vede pokládáním otázek.

Kouč je expert na koučování, nemusí být expertem na danou problematiku koučovaného. Zároveň povzbuzuje koučovaného k co nejlepšímu vyžití vlastních zkušeností, znalostí a dovedností, nabízí podporu na „jeho cestě“.

Mentoring

Formalizované předávání znalostí, dovedností, sdílení zkušeností. Mentor menteemu zprostředkovává osvědčenou praxi, dokáže poradit, jak řešit určitý úkol, či jak se chovat v určitých situacích. Mentor je expertem na danou problematiku a přispívá k rozvoji menteeho sdílením vlastní zkušenosti.

Při rozvoji druhých individuální formou užijete někdy oba styly v rámci jedné konzultace. Je však důležité uvědomovat si to a otevřeně komunikovat, který styl používáte.