Naše služby

Česká asociace mentoringu (ČAM)

Naší snahou je přispívat ke zvyšování kvality mentoringu v České republice. Řadu let s úspěchem pomáháme firmám procesně zavádět a nastavovat interní mentoring, připravujeme budoucí mentory na jejich působení, či již praktikujícím mentorům nabízíme dlouhodobou konzultační podporu a pomoc.

Náš tým sdružuje zkušené seniorní konzultanty, kteří pravidelně procházejí rozvojovými programy zaměřenými na aktuální trendy v oblasti mentoringu i v dalších formách osobního rozvoje. Disponujeme unikátním know-how, které využíváme v certifikovaných programech výcviku mentorů, poskytujeme konzultace praktikujícím mentorům a pomáháme jim řešit obtížné situace v jejich mentorské praxi. Pokrýváme širokou škálu segmentů - od výroby přes bankovnictví až po školství a zdravotnictví.

Organizujeme inspirativní Klub ČAM pro certifikované mentory a pořádáme řadu akcí podporujících zvyšování povědomí o mentoringu a jeho možných podobách.