Konzultační podpora mentorů

Konzultace pro mentory

Pro mentory, kteří se již v praxi setkávají se svými mentees, nabízíme individuální konzultační podporu a pomoc. Forma a rozsah konkrétní podpory záleží na vašich potřebách. Může se jednat o podporu při řešení náročných situací z vaší praxe, rozšíření teoretických základů, praktický nácvik konkrétních dovedností či nahlédnutí na jiné metody rozvoje, které můžete ve své mentorské praxi využít.

Mám zájem