Individuální zájemci

Individuální mentoringový výcvik zakončený certifikací

Mentoringový výcvik se skládá ze tří setkání, která realizujeme s odstupem cca 14 dní, následně je výcvik zakončen závěrečnou zkouškou - certifikací. Zájemce pod vedením speciálně vyškoleného konzultanta trénuje potřebné dovednosti, v mezičase samostatně pracuje na zadaných úkolech a připravuje se na závěrečnou certifikaci.

Výcvik zajišťuje optimální propojení teorie a praktických nácviků a zároveň poskytuje jak dostatek podpory ze strany konzultanta, tak dostatek času a prostoru na ukotvení potřebných znalostí a dovedností. Úspěšný absolvent obdrží certifikát České asociace mentoringu. Absolventům v případě zájmu nabízíme možnost následné supervize a účasti na setkáních Klubu certifikovaných mentorů.

Celý výcvik je rozprostřen zpravidla do 3 měsíců, setkání probíhají dle dohody prezenčně nebo online formou, případně jejich kombinací.

Proč se stát mentorem?

Cíle a benefity mentoringového výcviku

Mám zájem