Mentoring ve zdravotnictví

Mentoring je čím dál tím více žádanou formou profesního a osobního rozvoje nejen ve firmách, ale také ve zdravotnictví a neziskovém sektoru. Hlavním smyslem je vytvoření prostředí, které přispívá k touze učit se a zajistit efektivní přenos vědomostí, dovedností a zkušeností.

Právě ve zdravotnictví je kvalitní předávání znalostí a dovedností neodmyslitelnou součástí individuální i týmové práce. Ze současných výzkumů vyplývá, že působení mentorů prokazatelně zvyšuje kvalitu ošetřovatelské péče i spokojenost pacientů.

Aktivně se podílíme na zavádění mentoringu či jeho zlepšování v různých typech zdravotnických zařízení. Opíráme se o letité zkušenosti s prací se zdravotnickými týmy různého zaměření i různých stupňů seniority. Dlouhodobě se zaměřujeme na mentoring v dynamicky se rozvíjející oblasti paliativní péče. Zdravotnickým týmům i jednotlivcům nabízíme konzultace, podporu, programy rozvoje a formou mentoringu posilujeme jejich dovednosti a schopnost předávat je dál.

Vedle výcviku mentoringu nabízíme také konzultační podporu pro mentory či pracovníky zodpovědné za nastavení funkčního mentoringu v daném zařízení, programy dalšího rozvoje mentorů a možnost účasti v Klubu ČAM.

Mám zájem