Česká asociace mentoringu

Hradčanské náměstí 12
118 00, Praha 1

E-mail: info@asociacementoringu.cz

Tel.: 251 627 402

Více kontaktů »

Mentoring

Co je mentoring?

Mentoring je účinný způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně manažerských

Jde o profesionální vztah dvou osob založený na důvěře - mentora a mentee (mentorovaného), kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce menteeho v daném tématu. Díky přirozenému sdílení znalostí a dovedností, které zpravidla probíhá v praxi na pracovišti, pomáhá mentor nalézt menteemu správný směr či řešení. Tento proces probíhá i obráceně. 

Komu je mentoring určený?

Do mentoringu se mohou zapojit všichni, kdo mají zájem pracovat na svém profesním a osobnostním rozvoji.

MENTOR

může být každý, kdo má zájem předávat své zkušenosti a dovednosti a chce umožnit menteemu nahlédnout na vlastní profesní rozvoj z nového úhlu pohledu.  

Mentorem se může stát každý, kdo má zájem nabídnout odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady. Mentor podněcuje k profesionálnímu chování, napomáhá kariérnímu růstu, podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů. Mentor je ten, kdo jde menteemu příkladem. Mentoři jsou zpravidla manažeři, seniorní specialisté, lektoři či profesionálové komerčních i neziskových sektorů.

MENTEE

může být každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji.

Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací vycházejících ze zkušenosti mentora. Jasné a konkrétní příklady řešení jsou velmi motivující a mohou mít zásadní vliv na vývoj budoucí kariéry mentees. 

Mentoring versus koučink

Mentoring a koučink nejsou totožné způsoby rozvoje. Jaký je ale mezi nimi rozdíl?

KOUČINK

Při koučinku je koučovaný (coachee) udržován na své cestě díky svým vytyčeným cílům. Kouč zcela respektuje kompetentnost koučovaného, k přemýšlení o změně jej vede pokládáním otázek. 

Kouč je expert na koučování, nemusí být expertem na danou problematiku koučovaného.

MENTORING

Zde se jedná o předávání znalostí a dovedností. Mentor menteemu pomáhá, jak řešit určitý úkol, či jak se chovat v určitých situacích. 

Mentor je expertem na danou problematiku mentorovaného. 

Při rozvoji druhých individuální formou užijete někdy oba styly v rámci jedné konzultace. Je však důležité uvědomovat si
 a otevřeně komunikovat, který styl používáte.

Proč zavést do firmy mentoring?

Výzkumy ukazují, že mentoring má přímý vliv na motivaci a spokojenost mentorovaných pracovníků i mentorů. Jedná se o jednu z nejúčinnějších forem rozvoje, která je zároveň finančně velmi nenáročná. 

Správně aplikovaný a profesionálně řízený proces firemního mentoringu přispívá k nižší fluktuaci, podporuje realizaci strategických cílů, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí. Navíc mentoring představuje účinnou formu podpory diverzity na vyšších manažerských pozicích.

Pro to, aby byl mentoringový program ve firmě úspěšný, je třeba nastavit systém mentoringu vhodně a citlivě k firemní kultuře, určit manažera mentoringu, správně spárovat  mentory a mentees, proškolit je a průběžně vyhodnocovat celý proces.