Česká asociace mentoringu

Hradčanské náměstí 12
118 00, Praha 1

E-mail: info@asociacementoringu.cz

Tel.: 251 627 402

Více kontaktů »

Česká asociace mentoringu

Kdo jsme?

Posláním České asociace mentoringu (ČAM) je:

  • zvyšovat kvalitu mentoringu v ČR
  • nastavit standardy mentoringu v českém prostředí
  • otevřít nové možností rozvoje zaměstnanců
  • zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách

Čemu se ČAM aktuálně věnuje?

KURZY PRO MENTORY

Specializované kurzy pro mentory zajistí dobrou přípravu na pravidelná mentorovací setkání. Kurzy probíhají individuálně pro jednotlivce nebo v uzavřených skupinkách pro firemní zákazníky. V případě zájmu obdrží absolventi kurzu certifikát Mentor ČAM.

KURZY PRO MENTEES

Specializovaný program, který účastníky seznámí s důležitými informacemi o rozdělení rolí v programu mentoringu, dodá jim odvahu být rovnocenným partnerem mentora a v případě potřeby mu podávat zpětnou vazbu.

ZAVEDENÍ INTERNÍHO MENTORINGU

Mentoring jako metoda rozvoje pracovníků přispívá k nižší fluktuaci, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí a významně podporuje realizaci strategických cílů. Naši zkušení lektoři a konzultanti zavádějí mentoring v řadě našich i nadnárodních společností, s využitím osobních zkušeností i soudobých světových trendů.

PŘÍPRAVA MANAŽERA MENTORINGU

V rámci zavedení interního mentoringu nabízíme přípravu a zaškolení koordinátora, který bude mít mentoring interně na starosti. Dále poskytujeme průběžnou konzultační podporu tak, aby manažer mentoringu mohl efektivně koordinovat veškeré procesy, pravidelně program monitorovat a na závěr dokázal program správně vyhodnotit.

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH MENTORŮ

Od roku 2019 plánujeme organizovat pravidelná setkání držitelů certifikátu Mentor od České asociace mentoringu. Mentoři budou mít možnost se pravidelně setkávat, konzultovat a sdílet zkušenosti, které při své mentorské činnosti získali. Při těchto setkáních budeme účastníky seznamovat s novinkami z oblasti mentoringu.

 

Prosíme, berte na vědomí, že stránky jsou momentálně v rekonstrukci.