Česká asociace mentoringu

Hradčanské náměstí 12
118 00, Praha 1

E-mail: info@asociacementoringu.cz

Tel.: 251 627 402

Více kontaktů »

Česká asociace mentoringu

Kdo jsme?

Posláním České asociace mentoringu (ČAM) je:

  • zvyšovat kvalitu mentoringu v ČR
  • nastavit standardy mentoringu v českém prostředí
  • otevřít nové možností rozvoje zaměstnanců
  • zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách

Čemu se ČAM aktuálně věnuje?

KURZY PRO MENTORY

Specializované kurzy pro mentory zajistí dobrou přípravu na pravidelná mentorovací setkání. Kurzy probíhají individuálně pro jednotlivce nebo v uzavřených skupinkách pro firemní zákazníky. V případě zájmu obdrží absolventi kurzu certifikát Mentor ČAM.

KURZY PRO MENTEES

Specializovaný program, který účastníky seznámí s důležitými informacemi o rozdělení rolí v programu mentoringu, dodá jim odvahu být rovnocenným partnerem mentora a v případě potřeby mu podávat zpětnou vazbu.

ZAVEDENÍ INTERNÍHO MENTORINGU

Mentoring jako metoda rozvoje pracovníků přispívá k nižší fluktuaci, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí a významně podporuje realizaci strategických cílů. Naši zkušení lektoři a konzultanti zavádějí mentoring v řadě našich i nadnárodních společností, s využitím osobních zkušeností i soudobých světových trendů.

PŘÍPRAVA MANAŽERA MENTORINGU

V rámci zavedení interního mentoringu nabízíme přípravu a zaškolení koordinátora, který bude mít mentoring interně na starosti. Dále poskytujeme průběžnou konzultační podporu tak, aby manažer mentoringu mohl efektivně koordinovat veškeré procesy, pravidelně program monitorovat a na závěr dokázal program správně vyhodnotit.

Prosíme, berte na vědomí, že stránky jsou momentálně v rekonstrukci.