Česká asociace mentoringu

Hradčanské náměstí 12
118 00, Praha 1

E-mail: info@asociacementoringu.cz

Tel.: 251 627 402

Více kontaktů »

Česká asociace mentoringu

Kdo jsme?

Posláním České asociace mentoringu (ČAM) je:

  • zvyšovat kvalitu mentoringu v ČR
  • nastavit standardy mentoringu v českém prostředí
  • otevřít nové možností rozvoje zaměstnanců
  • zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách

 

Veškeré služby v oblasti mentoringu nabízíme jak prezenčně, tak v online podobě. Forma realizace vždy závisí na konkrétní dohodě se zájemcem o mentoring.

hlavní služby

INDIVIDUÁLNÍ MENTORSKÝ VÝCVIK

individuální intenzivní výcvik mentorských dovedností. Výcvik sestává z několika setkání, kde zájemce pod vedením speciálně vyškoleného konzultanta trénuje potřebné dovednosti, v mezičase pak samostatně pracuje na zadaných úkolech a připravuje se na závěrečnou certifikaci. Program zajišťuje optimální propojení teorie a praktických nácviků a poskytuje zájemci o mentorskou roli jak dostatek podpory ze strany konzultanta, tak dostatek času a prostoru na vštípení si potřebných znalostí a dovedností. Úspěšný absolvent obdrží certifikát České asociace mentoringu. Absolventům v případě zájmu také nabízíme možnost následné nadstandardní supervize.


SKUPINOVÝ TRÉNINK MENTORINGU

Jednodenní trénink připravený na míru firmám, které potřebují vyškolit interní mentory bez nutnosti získat certifikaci ČAM. Prakticky zaměřený trénink se zaměřuje na osvojení si potřebných mentorských dovedností,a zároveň reflektuje specifické požadavky firemních klientů. Individuálním zájemcům o certifikát ČAM z řad absolventů tohoto tréninku nabízíme možnost navázat následným zkráceným mentorským výcvikem, a poté se přihlásit k individuální certifikaci ČAM.


KONZULTACE PRO MENTORY

Mentoři, kteří již realizují setkání se svými mentees, mohou využít individuální konzultační podporu.


KONZULTAČNÍ PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ MENTORINGU DO FIRMY

V rámci nastavování procesu interního mentoringu nabízíme komplexní podporu a poradenství. Zajištujeme funkční nastavení procesu interního mentoringu, koordinaci činností, sledování a vyhodnocování celého průběhu i školení mentees. Forma konkrétní podpory závisí na individuálních požadavcích klienta a vždy je odlaďována v úzké spolupráci se zadavatelem.

 

Prosíme, berte na vědomí, že stránky jsou momentálně v rekonstrukci.