Služby pro firmy

Mentoring je jednou z nejúčinnějších a zároveň finančně dostupných forem rozvoje pracovníků. Má přímý vliv na motivaci a spokojenost pracovníků v roli mentorů i mentees a významně přispívá k nižší fluktuaci. Podporuje vytváření kultury spolupráce a sdílení znalostí. Zároveň představuje účinnou formu podpory diverzity na vyšších manažerských pozicích.

1. Skupinový mentoringový výcvik zakončený certifikací

Praktický výcvik zaměřený na osvojení si základních principů mentoringu, nácvik klíčových dovedností potřebných pro práci mentora a jejich upevnění v mentorské praxi.

Skupinový výcvik zajistí sjednocení úrovně dovedností jednotlivých mentorů v organizaci a pomůže nastavit proces interního mentoringu jako efektivního způsobu předávání znalostí a zkušeností.

Mentoringový výcvik se skládá ze tří setkání a online supervize. Následně je výcvik zakončen závěrečnou zkouškou - certifikací. Zájemce pod vedením speciálně vyškoleného konzultanta trénuje potřebné dovednosti, v mezičase samostatně pracuje na zadaných úkolech a připravuje se na závěrečnou certifikaci.

Výcvik zajišťuje optimální propojení teorie a praktických nácviků a zároveň poskytuje jak dostatek podpory ze strany konzultanta, tak dostatek času a prostoru na ukotvení potřebných znalostí a dovedností. Úspěšný absolvent obdrží certifikát České asociace mentoringu. Absolventům v případě zájmu nabízíme možnost následné supervize a účasti na setkáních Klubu certifikovaných mentorů.

Celý výcvik je rozprostřen zpravidla do 3 měsíců, setkání probíhají dle dohody prezenčně nebo online formou, případně jejich kombinací.

2. Konzultační podpora při zavádění mentoringu do firmy

V rámci nastavování procesu interního mentoringu nabízíme komplexní podporu a poradenství. Provedeme vás nastavením interního mentoringu od začátku do konce. Pomůžeme vám sestavit plán činností a jejich logické souslednosti. Na základě vašich potřeb a očekávání sestavíme kritéria pro sledování a vyhodnocování procesu zavedení interního mentoringu. Proškolíme vaše budoucí mentory i mentees.

Forma konkrétní podpory závisí na vašich individuálních požadavcích, specifikách vaší společnosti a očekávaných benefitech zavedení interního mentoringu. Společně s vámi vybereme tu nejlepší cestu, jak ve vaší společnosti efektivně nastavit interní mentoring.

3. Skupinový trénink mentoringu bez certifikace

Prakticky zaměřený trénink vytvořený na míru firmám, které chtějí vyškolit své interní mentory.

Skupinový trénink mentoringu NENÍ zakončen certifikací České asociace mentoringu. V případě zájmu na něj lze navázat individuálním zkráceným mentoringovým výcvikem. Účastníci tohoto zkráceného výcviku mohou absolvovat závěrečnou zkoušku a při úspěšném splnění získají certifikát ČAM.

Mám zájem